ALU900SL

System izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej.
Głębokość konstrukcyjna kształtowników dla ościeżnic wynosi 90-142 mm, a dla skrzydeł: 40 mm.
W ofercie – analogicznie do systemu ALU600SL – znajdują się ościeżnice dwu i trzytorowe.

Charakterystyka ALU900SL
ścisłe powiązanie z innymi systemami rodziny Ponzio;
możliwość zastosowania wypełnień o grubości 4-26 mm.