Szanowni Państwo

Od 25 maja 2018 obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz USTAWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 maja 2018 r. Poz. 1000  USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z motywu 60 i art.12 i 13 cytowanego powyżej ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprzejmie Państwa informujemy, że:

 

Państwa Administratorem Danych Osobowych ( zwanym dalej Administratorem) jest:

Profitech Sp. z o.o 45-837 Opole, ul. Zbożowa 25

 

Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora :

  • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy,
  • w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzeń roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełnienia usprawiedliwionych celów Sprzedawcy,
  • na podstawie zgody-wyłącznie w celu wskazania w treści udzielonej przez Klienta zgody.

 

Dane osobowe klienta będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, działań przedsprzedażowych, informacyjnych do czasu cofnięcia przez Klienta zgody. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ogranicznia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi gdy uzna,że przetwarzanie danych osobowych dotyczące Klienta narusza przepisy Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem dnaych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporzadzenie o ochronie danych ) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str1 ) oraz przepisy USTAWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 maja 2018 r. Poz. 1000  USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Odbiorcą Państwa danych jest firma Profitech Sp. z o.o

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne. Dane Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym celu również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na ewentualnym zaproponowaniu Klientowi produktów/usług najlepiej dopasowach, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.

 

Dane mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych z Administratorem i są przetwarzane zgodnie z zasadmi.